Īslaicīgā aprūpe

Vai esat kādreiz saskārušies ar situāciju – Es plānoju savu atvaļinājumu vai jādodas komandējumā? Tuvinieku, kuru Jūs aprūpējat, bez aprūpes atstāt nevar! Lūk- risinājums!

Rehabilitācijas programma klientiem pēc insulta

Pakalpojuma mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti mūsu klientam. Atjaunot organisma funkcijas (kustība, runa, rakstīšana, uztvere, uzmanība), palīdzēt atgriezties ierastā dzīves ritmā, atgūt dzīves prieku un vērtību dzīvei; Iemācīties, izmantot palīglīdzekļus, būt patstāvīgam.

Ar Jums vai Jūsu tuvinieku strādās profesionāls fizioterapeits, kurš iepazīsies ar slimības vēsturi un konsultēs klientu par ārstniecības gaitu. Fizioterapeits sastādīs individuālu atveseļošanās plānu. 3x nedēļā ārsts (pārējās dienās apmācīts medicīnas personāls) veiks individuālas nodarbības,īstenojot rehabilitācijas programmu.

Mēs piedāvājam

-Medicīnas personāla uzraudzība un aprūpes personāla diennakts uzraudzība un aprūpe;

-Fizioterapeita īstenota programma klienta rehabilitācijai;

-Sociālā darbinieka īstenota programma klienta saskarsmes uzlabošanai;

-Dzīvošana labiekārtotā istabā, kura aprīkota ar profesionālu aprīkojumu (funkcionālā gulta, pacienta galdiņš ar maināmu augstumu, pretizgulējumu gaisa un gēla matrači, mobilizācijas līdzekļi);

-Nodrošinām trīsreizēju ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu, diētu un veselības stāvokli;

-Senioru dienas centra pakalpojumus (nodarbības, organizēti kultūras un atpūtas pasākumi);

-Piedāvājam izmantot mūsdienīgus saziņas līdzekļus ar tuviniekiem;

-Organizējam garīgo aprūpi, sadarbojoties ar Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcu;

-Iespēju saņemt specializētā transporta pakalpojumus.

Cena

37,00 EUR/diennaktī

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Slimnīcas izraksta kopija;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).

Īslaicīga aprūpe senioriem

Nodrošināt senioriem īslaicīgu drošu aprūpi, piedāvājam sociālās aprūpes pakalpojumu uz laiku. Mēs “Rūjienas senioru mājā” parūpēsimies par Jūsu tuvinieku, sniedzot viņam nepieciešamo aprūpi un nodrošināsim medicīnisko uzraudzību, Jūs prombūtnes laikā. Klients tiks nodrošināts ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā mēbelētā istabiņā.

Mēs piedāvājam

-Drošu diennakts uzraudzību un aprūpi;

-Nodrošinām medicīniskā personāla uzraudzību;

-Nodrošinām ar ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu, diētu un veselības stāvokli;

-Organizējam palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;

-Ja nepieciešams, nodrošinām rehabilitācijas un palīglīdzekļus;

-Senioru ārstniecisko vingrošanu un pastaigas svaigā gaisā;

-Senioru dienas centra pakalpojumus (nodarbības, organizēti kultūras un atpūtas pasākumi);

-Piedāvājam izmantot mūsdienīgus saziņas līdzekļus ar tuviniekiem;

-Organizējam garīgo aprūpi, sadarbojoties ar Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcu;

-Iespēju saņemt specializētā transporta pakalpojumus.

Cena

37,00 EUR/diennaktī

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).

Paliatīvā aprūpe senioriem

Kas ir paliatīvā aprūpe?
Paliatīvā aprūpe ir visaptveroša (no bioloģiskā, psiholoģiskā, sociālā, garīgā aspekta) to cilvēku aprūpe, kuru slimības vairs nav radikāli izārstējamas.
Aprūpes mērķis ir nodrošināt paliatīvo aprūpi senioriem un viņu ģimenēm, sniedzot maksimāli labu dzīves kvalitāti esošajā situācijā.

Paliatīvās aprūpes pamatelementi ir agrīna sāpju diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija. Mēs nevaram ne paātrināt ne aizkavēt aiziešanu no šīs pasaules, taču mēs centīsimies apstiprināt dzīves vērtību, aiziešanu uzskatot par dabisku procesu un nodrošinot iespējami labāku dzīves kvalitāti līdz pat aiziešanai no šīs pasaules.

Mēs piedāvājam

-Drošu un iejūtīgu diennakts aprūpi;

-Nodrošinām medicīniskā personāla uzraudzību un pretsāpju terapiju;

-Nodrošinām ar ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu, diētu un veselības stāvokli;

-Senioru dienas centra pakalpojumus (nodarbības, organizēti kultūras un atpūtas pasākumi);

-Piedāvājam izmantot mūsdienīgus saziņas līdzekļus ar tuviniekiem;

-Organizējam garīgo aprūpi, sadarbojoties ar Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcu;

-Organizējam palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;

-Iespēju saņemt specializētā transporta pakalpojumus.

Cena

37,00 EUR/diennaktī

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Slimnīcas izraksta kopija;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).