Ilglaicīgā sociālā aprūpe

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Rūjienas senioru māja”
piedāvā ilglaicīgās aprūpes pakalpojumus

Ilglaicīga aprūpe senioriem

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt senioriem pilnvērtīgas un skaistas vecumdienas. “Rūjienas senioru māja”piedāvā mājas klientiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs piedāvājam apmācītu, laipnu un rūpīgu personālu, kas rūpēsies par Jums vai Jūsu tuvinieku. Klients tiek nodrošināts ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem un dzīvojamo platību vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā mēbelētā istabiņā.

Mēs piedāvājam

-Ilgstošu diennakts uzraudzību un aprūpi;

-Iespēju izvēlēties savu ģimenes ārstu;

-Nodrošinām medicīniskā personāla uzraudzību;

-Organizējam palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;

-Sociālā darbinieka īstenota programma klienta saskarsmes uzlabošanai;

-Nodrošinām ar ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu, diētu un veselības stāvokli;

-Ja nepieciešams, nodrošinām rehabilitācijas un palīglīdzekļus;

-Senioru ārstniecisko vingrošanu un pastaigas svaigā gaisā;

-Senioru dienas centra pakalpojumus (nodarbības, organizēti kultūras un atpūtas pasākumi);

-Piedāvājam izmantot mūsdienīgus saziņas līdzekļus ar tuviniekiem;

-Organizējam garīgo aprūpi, sadarbojoties ar Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcu;

-Nodrošinām iespēju apmeklēt medicīniskās konsultācijas pie speciālistiem (neirologs, urologs,
ķirurgs, radiologs, ginekologs, zobārsts, okulists, u.c) un diagnostiskos izmeklējumus (rtg, US, CT, MR, u.c),

-Pārstāvēt klienta intereses DEAK.

-Iespēju saņemt jurista pieejamību.

-Iespēju saņemt specializētā transporta pakalpojumus.

Cena

31,00 – 34,00 EUR/diennaktī*

*Atkarībā no aprūpes līmeņa

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Slimnīcas izraksta kopija;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).

Ilglaicīga aprūpe senioriem paaugstināta komforta vienvietīgā istabā

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt senioriem pilnvērtīgas un skaistas vecumdienas paaugstināta komforta istabā. “Rūjienas senioru māja” piedāvā mājas klientiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs piedāvājam apmācītu, laipnu un rūpīgu personālu, kas rūpēsies par Jums vai Jūsu tuvinieku. Klients tiek nodrošināts ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem un dzīvojamo platību vienvietīgā mēbelētā istabā, kas aprīkota atbilstoši klienta vēlmēm un nepieciešamībām.

Mēs piedāvājam

-Ilgstošu diennakts uzraudzību un aprūpi;

-Iespēju izvēlēties savu ģimenes ārstu;

-Nodrošinām medicīniskā personāla uzraudzību;

-Organizējam palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;

-Sociālā darbinieka īstenota programma klienta saskarsmes uzlabošanai;

-Nodrošinām ar ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu, diētu un veselības stāvokli;

-Ja nepieciešams, nodrošinām rehabilitācijas un palīglīdzekļus;

-Senioru ārstniecisko vingrošanu un pastaigas svaigā gaisā;

-Senioru dienas centra pakalpojumus (nodarbības, organizēti kultūras un atpūtas pasākumi);

-Piedāvājam izmantot mūsdienīgus saziņas līdzekļus ar tuviniekiem;

-Organizējam garīgo aprūpi, sadarbojoties ar Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcu;

-Nodrošinām iespēju apmeklēt medicīniskās konsultācijas pie speciālistiem (neirologs, urologs, ķirurgs, radiologs, ginekologs, zobārsts, okulists, u.c) un diagnostiskos izmeklējumus (rtg, US, CT, MR, u.c), pārstāvēt klienta intereses DEAK.

-Iespēju saņemt jurista pieejamību.

-Iespēju saņemt specializētā transporta pakalpojumus.

Cena

35,00 – 37,00 EUR/diennaktī

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Slimnīcas izraksta kopija;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).

Ilglaicīgā aprūpe klientiem ar kognitīvo disfunkciju jeb demenci un klientiem ar paaugstinātu aprūpes līmeni

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt senioriem, kas cieš no kognitīvās disfunkcijas un klientiem, kuru pārvietošanās slimības dēļ ir ierobežota, iejūtīgu, drošu un profesionālu ilglaicīgu aprūpi. Mūsu apmācītais personāls uzņemsies rūpes par Jūsu tuvinieku. Klients tiek nodrošināts ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem un dzīvojamo platību divvietīgā, trīsvietīgā, vai četrvietīgā mēbelētā istabā, kas aprīkota ar drošu un profesionālu inventāru.

Programmā iekļuts

Mierīga, droša vide, un apmācīts personāls, kurš pielāgojas katram klientam, ir mūsu panākuma atslēga, lai dementā persona nezaudētu savu integritāti. Pēc iespējas ilgāk atbalstīt klienta neatkarību un patstāvību. Mēs palīdzēsim klientam saglabāt pašcieņas izjūtu, iespēju robežās, iesaistot klientu pašaprūpes veikšanā. Pavadīsim klientu pastaigās svaigā gaisā un apmeklēsim dienas centra organizētās aktivitātes (īpašas nodarbības, mūzikas terapija), kas ļaus senioram saglabāt dzīves kvalitāti un viņa drošo brīvību.

Mēs piedāvājam

-Ilgstošu diennakts uzraudzību un aprūpi;

-Iespēju izvēlēties savu ģimenes ārstu;

-Nodrošinām medicīniskā personāla uzraudzību;

-Organizējam palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;

-Sociālā darbinieka īstenota programma klienta saskarsmes uzlabošanai;

-Nodrošinām ar ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu, diētu un veselības stāvokli;

-Ja nepieciešams, nodrošinām rehabilitācijas un palīglīdzekļus;

-Senioru ārstniecisko vingrošanu un pastaigas svaigā gaisā;

-Senioru dienas centra pakalpojumus (nodarbības, organizēti kultūras un atpūtas pasākumi);

-Piedāvājam izmantot mūsdienīgus saziņas līdzekļus ar tuviniekiem;

-Organizējam garīgo aprūpi, sadarbojoties ar Sv. Bērtuļa luterāņu baznīcu;

-Nodrošinām iespēju apmeklēt medicīniskās konsultācijas pie speciālistiem (neirologs, urologs,ķirurgs, radiologs, ginekologs, zobārsts, okulists, u.c) un diagnostiskos izmeklējumus (rtg, US, CT, MR, u.c),pārstāvēt klienta intereses DEAK.

-Iespēju saņemt specializētā transporta pakalpojumus.

Cena

34,00 EUR/diennaktī

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

-Ja piešķirta invaliditāte, nepieciešams iesniegt invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

-Slimnīcas izraksta kopija;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).