Fizioterapija

Saviem klientiem mēs piedāvājam fizioterapeita konsultācijas un pakalpojumus. Šī pakalpojuma galvenais mērķis ir klienta dzīves kvalitātes, ikdienas aktivitāšu un pašaprūpes uzlabošana.

Pakalpojuma mērķis

Mēs varam palīdzēt klientiem, ja nepieciešama kustību atjaunošana pēc operācijām, imobilizācijām, endoprotezēšanas, saišu un muskuļu sastiepumiem, u.t.t. Fizioterapeitam ir iespējas palīdzēt klientiem pēc insulta, perifēriem nervu bojājumiem, atveseļošanās posmā pēc miokarda infarkta un dažādām sirds operācijām, kā arī elpošanas sistēmas funkciju uzlabošanā pie akūtām un hroniskām plaušu slimībām.

Individuālas fizioterapijas nodarbībās

Individuālās fizioterapijas nodarbībās tiks realizēta individuāli piemērota, kompleksa, mērķtiecīga fizioterapijas ārstēšana. Katras nodarbības laikā tiek pielietotas dažādas fizioterapijas metodes, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Nodarbības laikā parasti tiek kombinētas gan aktīvas, gan pasīvas fizioterapijas metodes.

Biežāk pielietotās pasīvās metodes ir pasīvās kustības un pasīva locītavu mobilizācija, mīksto audu mobilizācija (manuāla stiepšana, dažādi masāžas paņēmieni, šķērsmasāža, triger punktu masāža, fasciju mobilizācija u.c.), pasīvas stiepšanas metodes un teipošana.

No aktīvajām metodēm tiek izmantoti dažādi aktīvi terapeitiskie vingrojumi (gan kustības, gan pozu noturēšana, ar un bez pretestības, ar un bez rīkiem). Terapeitiskie vingrojumi tiek balstīti uz motorās kontroles attīstības principiem. Specifiski vingrojumi ir lokālās stabilitātes muskuļu izolācija un treniņš. Tiek izmantota arī proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija (PNF).

Individuālas nodarbības laikā ne tikai tiek kombinētas aktīvās un pasīvās metodes, bet arī tiekiemācīti mājas uzdevumi – vingrojumi, relaksācijas vai korekcijas pozas, ergonomiskie pasākumi.

Katru rītu senioru mājas klienti var piedalīties vingrošanas nodarbībā grupā. Mūsu speciālisti ir izstrādājuši vingrinājumu kopumu, kas īpaši ir piemērots senioriem, kā arī klientiem ratiņkrēslā.

 

Individuālās fizioterapijas un rehabilitācijas nodarbību cenrādis:

  • Pirmreizējā klienta apskate un fizioterapijas plāna izveide 
20,00 EUR
  • Individuālās fizioterapijas nodarbība (30 min.)
7,00 EUR
  • Individuālās fizioterapijas nodarbība (45 min.)    
10,00 EUR
  • Individuālās fizioterapijas nodarbība (60 min.)  
15,00 EUR

-Klienta pase;

-Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;

-Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
notikusi pacienta veselības aprūpe;

-Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

-Ja piešķirta invaliditāte, nepieciešams iesniegt invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

-Slimnīcas izraksta kopija;

-Asins vai urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;

-Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).