Dienas centrs “Rūjienas Senioru māja”

2013 gadā durvis vēra biedrības “Rūjienas senioru māja” izveidotais starppaaudžu aktivitāšu dienas centrs Rūjienā. Dienas centrā ir izveidotas atbilstošas telpas brīvā laika pavadīšanai dažādu paaudžu cilvēkiem, kā arī daudzveidīgu tematisko nodarbību un pasākumu organizēšanai, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Centrs atrodas aprūpes centra ēkā, tādēļ tas ir brīvi pieejams arī senioriem ratiņkrēslos. Katru darba dienu dienas centrs piedāvā dažādas aktivitātes senioriem gan telpās, gan brīvā dabā.

Jau otro gadu biedrība “Rūjienas senioru māja” īsteno Eiropas brīvprātīga darba projektu “Youth for active seniors” programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros. Projektā piedalās jaunieši ES valstī un partnervalstīm. Brīvprātīgo galvenie uzdevumi šajā projektā ir veikt brīvprātīgo darbu senioru aktivitāšu centrā, īstenojot iniciatīvas projekta ietvaros.

Meklē mūs Facebook un Instagram un seko mūsu aktivitātēm.