June 27, 2018

Youth and seniors one team.

Biedrībā „Rūjienas senioru māja” tika īstenots programmas „Erasmus +” Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Youth and seniors one team” (Projekta Nr.: 2016-2-LV02-KA105-001289). Paldies mūsu brīvprātīgajiem Abdembi Rokmani no […]