Par mums

aa

Rūjienas Senioru māja

Rūjienas Senioru mājai ir cieša sadarbība ar ģimenes ārstu un speciālistu (ķirurgs, radiologs, ginekologs) praksēm, kas izvietotas tajā pašā ēkā, nodrošinot senioru mājas klientiem pieejamu primāro un sekundāro medicīnisko aprūpi.

“Rūjienas senioru māja” sociālais aprūpes un rehabilitācijas centrs izveidots, lai attīstītu sociālā pakalpojuma sniegšanas centru Vidzemē.

uznemsana

Sociālo pakalpojumu sniegšanas centrs

Mēs vēlamies izveidot augsta līmeņa sociālo pakalpojumu sniegšanas centru. Uzņēmuma mērķa auditorija ir novadi un privātpersonas, kuras saviem spēkiem nespēj nodrošināt sev vai saviem tuvajiem cilvēkiem nepieciešamo sociālo vai medicīnisko aprūpi. Sociālā aprūpes un rehabilitācijas centrs spēj nodrošināt aprūpi 100 klientiem.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, mēs nodrošinām klienta pieprasījumam, vajadzībām un iecerēm atbilstošu piedāvājumu.

Uz klientu apkalpošanu vērsts diennakts serviss, atbilstoši noteiktiem ētikas principiem un Latvijas Republikas likumdošanai

Piedāvājam saviem klientiem, vecumam un veselības stāvoklim atbilstošas nodarbības un interešu pulciņus. Iesaistoties piedāvātās aktivitātēs, klienti vairāk saglabā savas prasmes, dzīvesprieku un veselību.

Pieejama kvalitatīva medicīniskā aprūpe un konsultācija. Par visām jūsu un jūsu tuvinieku rūpēm pārūpēsies nozares profesionāļi.

Jaunumi

Kontakti

Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim jums atbalstu:
tel.: 29484776
e-pasts: info@seniorumaja.lv

SARC Rūjienas senioru māja dežūrpersonāls:
2.stāvs: 26392039
3.stāvs: 22026043

SIA „Senioru māja”
Reģistrācijas nr. 40203328224

Adrese: Valdemāra iela 26, Rūjiena, LV-4240

Banka: AS Citadele
Konta nr: LV19PARX0027056360001